Categories

Support Online

(84)945623636
(84)915139391

Tho Hop

Bleached Hardwood Kraft Pulp (BHKP) 90%

Service: SALES SUPPORT

Provided by: AN HOA PAPER

Origin: Viet Nam

Shipping fee:

Price: 0 VNĐ

Order by phone:

Detail

Anhoapulp.com  will give you information such as:
* Type of pulp
* Specifications
* Sales Volume
* Who are Suppliers ?
* How Procedures purchase?
* How reasonable purchase price?
....

BỘT GIẤY KRAFT GỖ CỨNG TẨY TRẮNG

Bleached Hardwood Kraft Pulp

 

Ngày( Date): April 15th 2013

 

THÔNG TIN CHUNG                General Information

 

Nguyên liệu (Raw Material): gỗ Keo (Acacia)

Công nghệ tẩy trắng (Bleaching process): ECF – Elemental Chlorine Free

Kích thước kiện đơn (Bale unit size): 800L x 640W x 500H mm

Trọng lượng kiện đơn (Bale unit weight): 250kgs

Kích thước đóng gói (Package size): 1280L x 800W x 2000H mm

Trọng lượng đóng gói (Package weight): 2000kgs

 

CÁC ĐẶC TÍNH HÓA HỌC, QUANG HỌC VÀ NGOẠI QUAN

Optical, chemical and morphological characteristics

 

Đặc tính

Properties

Đơn vị

Unit

Phương pháp thử

Method

Giá trị

Value

Độ trắng

(Brigthness)

% ISO

TCVN 1865-1:2011

90  ↑

Độ ẩm

(Moisture)

%

TCVN 4407:2011

10

Độ nhớt

(Viscosity)

ml/g (dm3/kg)

TCVN 7072:2008

520  ↑

Độ tro

(Ash)

%

TCVN 1864:2001

0.30  ↓

Chiều dài xơ sợi (Fiber length)

mm

L&W fiber tester

0.602 ↑

 

CÁC ĐẶC TÍNH CƠ LÝ

Physical – mechanical properties

 

Đặc tính

Properties

Đơn vị

Unit

Phương pháp thử

Method

Giá trị

Value

Độ nghiền (Drainability)

0SR

TCVN 8202-1:2009

40

Chỉ số độ bền kéo (Tensile index)

N.m2/g

TCVN 1862-2:2009

54 ↑

Chỉ số độ bền xé (Tear index)

mN.m2/g

TCVN 3229:2007

7.0 ↑

Chỉ số độ chịu bục (Burst index)

kPa.m2/g

TCVN 7631:2007

3.2 ↑

Chiều dài đứt (Length breaking)

km

TCVN 1862-2:2011

5.5 ↑